ЈН бр. 1/2016.

Штампа

Опис предмета јавне набавке: намирнице за ђачку ужину за школску 2016/2017. годину

Тип документа Датум објаве
Одлука о додели уговора 23.12.2016.
Одлука о додели уговора за поновљени поступак за партију 5. - разни прехамбени производи 23.12.2016.
Конкурсна документација - Поновљени поступак за партију 5. - разни прехамбени производи 12.12.2016.
Поновљен позив за подношење понуда- Поновљени поступак за партију 5. - разни прехамбени производи 12.12.2016.
Одлука о додели уговора 12.12.2016.
Конкурсна документација 28.11.2016.
Позив за подношење понуда 28.11.2016.