Дечја недеља од 2. до 9. октобра 2017.

Градимо мостове међу генерацијама - за радост сваког детета

dn2017

Међугенерацијска солидарност је једна од вредности живота сваког детета у породици и широј друштвеној заједници, која има унутрашњу стабилност и социјалну сигурност, у којој су сви њени чланови укључени у живот, рад и стварање, свако према својим могућностима.Истовремено, на тај начин, Дечја недеља подсећа и подржава значај размене знања и искуства деце са одраслим и старим члановима друшта, као и развој солидарности и повезаности деце у оквиру вршњачких група.

Дечја недеља ће у ОШ „Десанка Максимовић“ бити реализована кроз различите активности чије садржаје можете пратити на сајту школе.

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

2156749