Изложба одељенских плаката са овогодишњом темом Дечје недеље

ГРАДИМО МОСТОВЕ МЕЂУ ГЕНЕРАЦИЈАМА ЗА РАДОСТ СВАКОГ ДЕТЕТА

Међугенерацијска солидарност је једна од вредности живота сваког детета у породици и широј друштвеној заједници, која има унутрашњу стабилност и социјалну сигурност, у којој су сви њени чланови укључени у живот, рад и стварање, свако према својим могућностима.Истовремено, на тај начин, Дечја недеља подсећа и подржава значај размене знања и искуства деце са одраслим и старим члановима друшта, као и развој солидарности и повезаности деце у оквиру вршњачких група.

Радови ученика су постављени у холу школе.

 

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

1505807