Стручно усавршавање

12. и 13. маја 2018. године, одржано је стручно усавршавање. Учитељице будућих првака: Снежана Ломигора и Наташа Буљугић, као и наставница енглеског језика у малађим разредима, Татјана Станковић и директорка наше школе, Ана Новковић, кроз програм обуке наставника основних школа-први циклус, за остваривање програма наставе и учења орјентисаних на процес и исходе учења, са колегама школа наше општине, усвојили су, разменили и проширили  сазнања.
Теме обуке садржале су следеће активности: ПРОГРАМ НАСТАВЕ И УЧЕЊА-опште карактеристике, МЕЂУПРЕДМЕТНЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ, ПЛАНИРАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА, ОСТВАРИВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА, ПРОЈЕКАТ И ПРОЈЕКТНА НАСТАВА, ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ НАСТАВЕ И УЧЕЊА. Након обрађених тема по групама, групе су израђивале пројекте.
Наша група је успешно урадила пројекат и послела на верификацију Учитељском факултету. Излазни онлајн тест, који су чланови групе наше школе урадили одмах по завршетку семинара, као домаћи рад,  скором 19/20 тачних одговора, потврдиоје  веома успешну едукацију!
 
 

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

2125587