„Заштита од пожара“

„Заштита од пожара“ Eдукација запослених у ОШ “Десанка Максимовић“, одржана je 15. јуна 2018. године.

Заштита од пожара спроводи се у циљу заштите људских живота и материјалних добара.

Заштита од пожара детаљно је регулисана нормативним актима из области ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА.

Обука и провера знања из области заштите од пожара, обавезна је за све запослене.

Неприсуствовање обуци из области заштите од пожара, представља тежу повреду радних дужности.

 

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

2455751