Дигиталне учионице у „Десанкиној“ школи

Од септембра месеца, школске 2018/19. године, реализује се пројкат „Дигитална учионица“ у оба прва разреда ОШ “Десанка Максимовић“. То су уједно и једина два одељења првака на територији општине Ковин у којима ученици уче из папирних, али упоредо и из дигиталних уџбеника. Учитељице Снежана Ломигора и Наташа Буљугић, након пријаве на Конкурс Министарства просвете: „2000 дигиталних учионица“, реализовале су обуке, одабрале дигиталне уџбенике за које су сматрале да ће се успешно примењивати на часу, добиле су лап топ и пројекторе које ће у наредних четири године користити у настави. Након само пар месеци реализације пројекта, рад са дигиталним уџбеницима се показао веома ефикасним у усвајању нових садржаја, јер је мотивација и пажња деце на часу на високом нивоу. Осим што су све наставне јединице у дигиталном облику, оне су и садржајно веома богате сликама, анимацијама, краћим филмовима, говорним упутствима за израду задатака, „музичким подлогама“. Задаци за проверу знања дају одмах повратну информацију са оствареним резултатима. Уколико су одговори нетачни, дете добија додатно објашњење и нове могућности. Дигитални уџбеник учитељу пружа могућност да са два, три „клика“ освежи ученицима и нека заборављена знања, такође и његово проширивање директним изласком на адекватне линкове, као и самосталну израду задатака применом различитих алата. Постоји и могућност повезивања дигиталних садржаја из више предмета и то за најкраће време. Првачићи свакодневно уче из дигиталних уџбеника веома расположени, при чему су пажљиви и концентрисани у раду, док упоредо раде и са папирним уџбеницима . Примењује се и ндивидуална израда задатака на рачунару, свакодневно и на свим часовима у којима се користе дигитални садржаји. У окружењу дигиталних технологија, одлично време за учење њеног правилног коришћења у сазнајне и образовне сврхе , јесте време у школском окружењу, када је учитељ организатор и мотиватор, а ђаци активни и задовољни у стицању образовања у школском амбијенту. Настава је динамичнија, интензивнија , са високим степеном ефикасности и ефективности. Правилним коришћењем електронских уређаја за едукацију, ученици се од почетка уче и мерама безбедности, како током рада, тако и кроз бројне едукације које се односе на безбедно коришћење интернета.

 

 

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

2274717