Смањење ризика и ублажавање последица од елементарних непогода и других опасности пожари, земљотреси, поплаве и евакуација

20. марта2019.године у ОШ “Десанка Максимовић“, одржане су радионице Црвеног крста Ковин и Добровољног ватрогасног друштва Ковин. Целодневне (наставног дана) активности реализовало је двадесетак волонтера, са ученицима млађих разреда. Најпре је одржана заједничка инерактивна презентација, са битним информацијама о различитим несрећама које нам се могу догодити и ко нам у њима може помоћи. Ученици су углавном знали у којим случајевима помаже полиција, хитна помоћ, ватрогасци, Црвени крст, али не и ко помаже у случају да се изгубе у планини, када унесрећеном становништву помаже Војска Србије или Цивилна заштита. Све одговоре пружили су им волонтери Црвеног крста. Након интерактивне презентације на тему Елементарне непогоде и друге опасности, као и деловање ИНТЕГРИСАНОГ СИСТЕМА ЗАШТИТЕ И СПАСАВАЊА, настављен је рад у поједиданчним радионицама, где су ученици научили како да се понашају у случају поплаве, пожара, земљотреса и евакуације. Истраживачким радом су долазили до бројних закључака на основу постављених проблемских ситуација, експериментално су понављали научене садржаје и постављали додатна питања која су се односила на мере заштите. У завршном делу едукације, предавање о начину поступања у евакуацији деце када су у школи, одржали су припадници Добровољног ватрогасног друштва из Ковина, њих осморо, а затим и реализована сама евакуација. Са сваким одељењем и припадником Црвеног крста, утврђена су правила поступања:

-када се зачује сирена за опасност, не паничити, не вриштати

-у тишини, у пару, брзо, стати уза зид учионице

- саслушати упутства учитељице: којом страном ходника напуштају зграду и где је зборно место након евакуације( на којој је њихова учионица) и никако не напуштати колону

-У колони и тишини, пратећи учитељицу, напуштају зграду школе

- На крају, проверити да ли свако има свог пара поред себе, уколико некога нема, правилио је пријавити одсутног, како би се вратили по њега.

- Деци је наглашено да никако не смеју напуштати колону, јер се у тим ситуацијама они евакуишу на сигурно место, организовано, на којем их могу наћи њихови чланови породице, уколико се заиста догоди нека несрећа.

Сви ученици су похваљени за ефикасно поступање, а евакуација ђака млађих разреда је обављена за два минута!

ЧЕСТИТКЕ ЂАЦИМА НА АКТИВНОМ УЧЕШЋУ И УСВАЈАЊУ НОВИХ ЗНАЊА, КАО И ВЕЛИКА ЗАХВАЛНОСТ ВОЛОНТЕРИМА ЦРВЕНОГ КРСТА И ВАТРОГАСЦИМА НА УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНОЈ АКТИВНОСТИ СА МНОГО СТРПЉЕЊА, ПОУЧНИМ И ЗАНИМЉИВИМ САДРЖАЈИМА!


Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

2274711