Словенска митологија – пројектна настава

ПРОЈЕКТНА НАСТАВА у вишим разредима реализована је у оба шеста разреда, у периоду од новембра 2019. до фебруара 2020. године. Предмети који су били укључени у активности: Српски, Историја, Информатика и рачунарство, Свакодневни живот у прошлости, Ликовна култура.

Тема пројекта „Словенска митологија“, реализована је кроз три фазе:

Прва фаза рада је била прикупљање материјала и података и израда презентације, плаката и лутака;

Друга фаза је израда квиза и асоцијација; Реализација прве и друге фазе – представљање продуката рада;

Трећа фаза – примена правописних правила у писању имена богова(израда плаката и провера знања на наставним листовима).

Након завршетка треће фазе ученици су попунили анкету,тј. евалуациони лист .Анкета је показала да је овај пројекат углавном успешно реализован , да су ученици научили доста о веровању и култури својих предака, остварили бројне предвиђене исходе, активно и са задовољством учествовали у бројним активностима сарађујући међусобно, како у паровима, тако и у групном раду; научили су да је важно да пажљиво слушају и уважавају туђе мишљење. Након сваке фазе ученици су добијали повратне информације о раду и реализованим активностима.

Анита Меза
Маја Лазаров

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

3643845