Стручно усавршавање у ОШ “Десанка Максимовић“

12. септембра 2019. године, одржано је стручно усавршавање у школи, којем су присуствовали наставници и стручни сарадници. Семинар „ИСКОРИСТИ ЧАС“ је из области Општих питања наставе, са компетенцијама за уже стручну област, чија је Приоритетна област: унапређивање компетенција наставника у области планирања и реализације наставе оријентисане на исходе (подизање нивоа методичких знања релевантних за циљеве и исходе предмета).

Аутор и реализатор семинара је Данијела Ивановски, дипломирани педагог у ОШ “Жарко Зрењанин” у Качареву и ОШ “Олга Петров” у Банатском Брестовцу. На семинару су реализовани Општи и Специфични циљеви.

Општи циљеви:

Оспособљавање наставника за коришћење часа, као функционалне јединице наставе, подизање квалитета реализације часа, у складу са стандардима наставе и учења. Подизање нивоа знања наставника о методама и поступцима за развијање мотивације ученика за учење.

Специфични циљеви:

  1. Оспособљавање наставника за праћење и вредновање наставног часа у складу са Правилником о стандардима квалитета рада установе, а у функцији праћења и самовредновања својих часова.
  2. Обука наставника за израду индивидуалне припреме за час у складу са стандардима наставе и учења.
  3. Оспособљавање наставника за стварање подстицајне средине за учење на часу, кроз примену разноврсних облика наставе, рационално коришћење времена на часу, стварање радне атмосфере.
  4. Оспособљавање наставника за мотивацију ученика за рад на часу кроз оцењивање ученика у оквиру сваког одржаног часа и рационално коришћење времена проведеног у школи.

Теме програма су реализоване кроз уводну тему: Праћење и вредновање наставног часа, Анализу стандарда наставе и учења, Израде припреме за час у складу са с.н.у, Мотивацију ученика за учење и кроз последњу тему: Како то ја радим – реализација часа и Евалуацију.

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

3643816