Час природе и друштва у 4-2

Ученици 4-2 су дана 9.10.2019. на часу природе и друштва радили националне паркове у нашој земљи као и резервате природе и споменике природе, ретке и угрожене врсте биљака и животиња, Црвену и Црну књигу. Национални паркови,заштићена подручија у Србији:Копаоник,Фрушка гора, Шар-планина, Тара и Ђердап.Резервати природе: Делиблатска пешчара, Увац, Обедска бара...

Након заједничког рада по групама и излагања о нацоналним парковима на часу природе и друштва,на часу, од играчке до рачунара, су направили плакате, кратке текстове са сликама о националним парковима.

Драгана Ђурић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

3644085