Витезови витези

Штампа

Ученици наше школе воле да читају!

Читајући наставне садржаје, литературу по слободном избору коју често узимају из школске библиотеке, као и часописе за децу, ученици проширују знања, богате свој речник, развијају критичко мишљење али и негују естетске вредности.

У последњем броју часописа за децу, објављени су ликовни радови наших ђака. Похваљујемо:

Наташа Буљугић