Акта школе

 

ГОДИШЊИ ПЛАНОВИ РАДА ШКОЛЕ И ИЗВЕШТАЈИ О РАДУ ШКОЛЕ

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2020/2021. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2019/2020. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2018/2019. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2017/2018. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2016/2017. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2015/2016. годину

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2015/2016. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2014/2015. годину

Годишњи план рада основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2014/2015. годину

Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2013/2014. годину

 


ШКОЛСКИ ПРОГРАМ

Школски програм основног образовања и васпитања од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Уводни део Школског програма од школске 2013/2014.до 2016/2017.године

 


ШКОЛСКИ РАЗВОЈНИ ПЛАН

Школски развојни план од школске 2017/2018. до 2020/2021. године

Школски развојни план од школске 2013/2014.до 2016/2017.године

 


СТАТУТ ШКОЛЕ

Статут Основне школе "Деаснка Максимовић" Ковин

 


ПРАВИЛНИЦИ

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује Основна школа "Десанка Максимовић" Ковин

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

 


ПОСЛОВНИЦИ

Пословник o раду Наставничког већа

Пословник o раду Савета родитеља

Пословник o раду Школског одбора

Пословник o раду Ученичког парламента

 

 


ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

 

Закон о основама система образовања и васпитања


ОСТАЛО

 

Упутство за безбедан и здрав рад у спречавању настанка и ширења заразне болести COVD-19 за спољне извођаче радова, добављаче, дистрибутере, спољне сараднике

Права детета и ученика, обавезе и одговорности ученика

 

 

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

2577648