Акта школе

Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2017/2018. годину
Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2016/2017. годину
Школски програм основног образовања и васпитања од школске 2017/2018. до 2020/2021. године
Школски развојни план од школске 2017/2018. до 2020/2021. године
Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2016/2017. годину
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке
Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања
Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2015/2016. годину
Годишњи план рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2015/2016. годину
Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2014/2015. годину
Годишњи план рада школе за школску 2014/2015. годину
Извештај о реализацији Годишњег плана рада Основне школе "Десанка Максимовић" Ковин за школску 2013/2014. годину
Уводни део Школског програма од школске 2013/2014.до 2016/2017.године
Школски развојни план од школске 2013/2014.до 2016/2017.године
Статут Основне школе "Деаснка Максимовић" Ковин

 

 

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

723560