Реализација пројекта за набавку опреме у ОШ “Десанка Максимовић” у Ковну

За успешност извођења наставног процеца, најважнију улогу имају наставници, њихова стручност, знање и вештине, као и добро планирање за његово извођење. Међутим, једнако битно и важно, јесу и околности и услови у којима се тај процес остварује. Да би било што више задовољних ђака у школаме, директори и тимови наставника, стручних сарадника, раде на пројектима за која добијају буџетска средства.

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице и ове буџетске године издвојио је средства за набавку опреме за основне и средње школе у Војводини и суфинансирање програма и пројеката у области основног и средњег образовања у Војводини. За набавку опреме за војвођанске основне и средње школе у овој буџетској години, покрајински секретаријат обезбедио је 145.000.000,00 динара, а за суфинансирање програма и пројеката школа, регионалних центара за професионални развој запослених у образовању и удружења, укупно је издвојено 15.729.000 динара.

ОШ “Десанка Максимовић” Ковин, своја одобрена средства, искористила је у складу са пројектом и набавила лаптопове,видео-бимове,беле табле и школски намештај. Континуираним осавремењивањем наставног процеса, побољшањем услова рада и обезбеђивањем пријатнијег амбијента за учење, директорка школе, Ана Новковић, у сарадњи са свим члановима колектива, активно и предано планира наредне пројекте.


Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

6104471