ЈНМВ бр.1-ЗН/2020

09. мај 2020.

Опис предмета набавке: јавнa набавka добара-интерактивних табли са пројектором

ЈН бр. 1/2019

28. новембар 2019.

Опис предмета јавне набавке: набавка добара-намирнице за ђачку ужину за календарску 2020. годину

ЈН бр. 1/2018

28. децембар 2018.

Опис предмета јавне набавке: набавка добара-намирнице за ђачку ужину за календарску 2019. годину

ЈН бр. 1/2017.

19. децембар 2017.

Опис предмета јавне набавке: набавка добара-намирнице за ђачку ужину за школску 2017/2018. годину: храна, пиће дуван и сродни производи

ЈН бр. 2/2017.

15. децембар 2017.

Опис предмета јавне набавке: услуге организовања путовања

ЈН бр. 2/2016.

30. децембар 2016.

Опис предмета јавне набавке: набавка услуга- организовање ученичких екскурзија за школску 2016/ 2017. годину

ЈН бр. 1/2016.

23. децембар 2016.

Опис предмета јавне набавке: намирнице за ђачку ужину за школску 2016/2017. годину

ЈН бр. 2/2015.

10. фебруар 2016.

Опис предмета јавне набавке: намирнице за ђачку ужину за школску 2015/2016. годину

ЈН бр. 1/2015.

01. децембар 2015.

Опис предмета јавне набавке: Услуга организовања ученичких екскурзија за школску 2015/2016. годину

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8952795