Међународни Дан писмености

Организација УН за образовање, науку и културу (УНЕСКО) прогласила је 8. септембар за Међународни дан писмености 1967. године, са циљем да се истакне важност читања и писмености у животу сваког појединца и друштва у целини.

Према дефиницији Пројекта међународне писмености одраслих (ИАЛС), писменост се дефинише као - прозна писменост (разумевање и коришћење информација добијених из текстова), документациона писменост (информације које се налазе у разлицитим формуларима) и квантитативна писменост (разумевање, на пример, извештаја о стању на рачуну у банци, одређивање пореза, камата...). Такозвана нова писменост, односно информатичко описмењавање и нове форме комуникација, ступили су на сцену крајем 20. и почетком 21. века.

Шта кажу резултати пописа и његова статистика?

Резултати пописа из 2012. показали су да је број неписмених људи у Србији преполовљен у односу на попис из 2002. године и сада их има око 165.000, од којих више од 80 одсто чине жене. Непотпуну основну школу има око 677.000 становника Србије или 11 одсто, а 2002. било их је више од милион. Са високим образовањем у Србији је нешто више од 650.000 становника што је скоро 11 одсто, за разлику од 2002. када је било 6,52 процента. Компјутерски је неписмено више од 50 одсто становништва Србије. ПИСА истраживање (највећа међународна провера постигнућа ученика) показало је да ученици у Србији постижу резултате испод просека.

Стручњаци упозоравају да наши ђаци не познају довољно граматику, правопис и да им је лексички фонд сиромашан. Међу младима је изражена употреба жаргонизама и страних речи, посебно англицизама.

Како се борити против тога?

Наши ђаци су у оквиру одељенских заједница посветили пуно пажње овој теми, која, у суштини, јесте проткана у свакодневном раду деце и наставника. Љубав према лепој речи и књизи као битном извору знања, прави је пут и не смемо силазити са њега, колико год он био некада трновит и тежак.

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

6104412