Корак по корак до интерактивног часа и евиденције портфолија

25. и 26. децембра 2019. године, реализовано је стручно усавршавање у ОШ „Десанка Максимовић“ у Ковину за све учитеље, наставнике и стручне сараднике. Семинар је из области информатике са компетенцијама за комуникацију и сарадњу.

Приоритетна област је: унапређивање дигиталних компетенција ученика и наставника и употреба информационо-комуникационих технологија у реализацији образовно-васпитног процеса

Овим стручним усавршавањем остварени су општи циљеви: увођење ИТ у образовање у редован васпитно-образовни систем са освртом на практичну примену и ефикасност у раду, подизање квалитета реализације наставних програма и јачање мотивације за рад код ученика коришћењем савремених информационих технологија.

Специфични циљеви који су остварени: подстицање наставника и сарадника на увођење и коришћење савремених научних достигнућа у наставни процес и примену савремених достигнућа информационо комуникационе технологије у образовни процес, оспособљавање наставника и сарадника за даље самостално напредовање и истраживање могућности ИКТ-а, развијање вештина за реализацију квалитетније и садржајније наставе, која ученицима приближава градиво, чинећи га очигледнијим, а процес учења чини занимљивијим, а стечена знања применљивија у пракси (животу), оспособљавање наставника, и сарадника у раду са софтверским апликацијама, подизање нивоа свести према процесу сталног учења и усавршавања и модернизацији образовног процеса.

Теме програма:

  1. дана : Мултимедијални наставни сарджаји, Методика примене мултимедија у настави, Интернет, G mail Google диск, Google, Google презентација YouTube и Slide share.
  2. дан Пројекат израде мултимедијалног наставног садржаја: Примена екстерних уређаја – пројектор, Интерактивне табле у настави, E-портфолио наставника.

Реализатори програма стручног усавршавања у ОШ“Десанка Максимовић“ били су: Лука Стошић - програмер, Иван Милановић - предавач и Ана Алексић – предавач.

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

6104661