RECAN FOND и ђаци „Десанкине“ школе у заједничком пројекту

НЕКА СЕ И ВАША ЛИМЕНКА РАЧУНА!

Дужи низ година, ова организација и „Десанкина“ школа реализују пројекте који се односе на заштиту животне средине. На адресу школе стигао је материјал који ће ученицима олакшати прикупљање лименки, одлагање и дистрибуцију у циљу њихове рециклаже. Да ли сте знали да енергија која се уштеди рециклажом једне лименке, је довољна да Ваш ТВ ради четири часа? Да се лименка може рециклирати бесконачан број пута и вратити у рафове продавница за само осам недеља? Позив да да се наша планета чува одговорно и константно, упућен је пре свега, нашој савести, која не би смела ни у ком тренутку да посустане, а добре навике и здрави стилови живота се негују од „малих ногу“! Због тих добрих навика, „Десанкини“ еколози настављају да буду добар пример својој околини, понос својим родитељима и наставницима, а највише ће им на томе захвалити њихова мајка Природа!

ЛИМЕНКЕ САКУПЉАЈ- ОКОЛИНУ САЧУВАЈ! Кутије за одлагање лименки су постављене у ходницима школе.

НЕКА СЕ И ВАША ЛИМЕНКА РАЧУНА! Јер само тако Планета рачуна на тебе!

Наташа Буљугић


О RECAN FONDU

Циљ RECAN FONDA је да промовише свест о значају заштите животне средине, посебно међу млађом популацијом, да учврсти свест о потреби рециклаже лименки у размишљањима потрошача као научен и коначно уобичајен модел понашања.

RECAN FOND делује кроз:

  • Едукацију, с циљем

-да рециклажа постане навика

-да се спречи бацање

  • Пружање информација о аспектима заштите животне средине у процесу производње и рециклаже лименки
  • Сарадњу с властима, школама, релевантним институцијама и невладиним организацијама

Што пружа RECAN FOND:

  • Програм бесплатног прикупљања искоришћених лименки за пиће у канцеларијама, пословним просторима и угоститељским објектима. Овај програм омогућава бесплатно добијање кутија, кеса и едукационих летака као и могућност бесплатног одвоза у року од 24 часа од позива. Такође ту је и могућност повезивања са овлашћеним рециклером у случају жеље за откупом прикупљених количина.
  • Школски програм „Лименке сакупљај-околину сачувај” као константан едукативни програм који се сатоји од:

-Едукације, одржавање семинара у школама за наставнике и заинтересоване ђаке, дистрибуције образовних материјала, брошура, летака, постера и других материјала.

-Акције прикупљања лименки. Школе које приступе програму добијају картонске кутије за сакупљање и кесе за складиштење коришћених лименки за пиће.

  • Сарадња и подршка кампањама и пројектима који промовишу рециклажу уопште као и рециклажу лименки.
  • Едукацију и тренинге везане за рециклажу лименки.
  • Учешће на семинарима и догађајима који промовишу рециклажу.

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

6104505