Час у школској библиотеци

11.02.2020. године је у 31 одржан час српског језика са наставном јединицом „Час у библиотеци“. Циљ часа је био упознавање ученика са радом библиотекара и библиотечким фондом.

Школски библиотекар Миљана Зејак упознала нас је са специфичностима библиотечког фонда у зависности од врсте библиотека, са нагласком на дечје и школске библиотеке. Упутила нас је на који начин врши избор када набавља књиге за нашу библиотеку.

Информисали смо се о томе кроз које процедуре обраде књига прође од куповине до позајмљивања корисницима (где се ставља печат, шта који број уписан у књигу значи, шта је инвентарна књига, а шта карта књиге и карта корисника).

Закључили смо да је посао библиотекара захтеван, али изузетно леп и да у њему љубитељи читања уживају.

Драгана Милетић и Миљана Зејак

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

6104518