Вајање у 4/1 разреду

У одељењу 4/1 разреда, реализована је наставна тема “Линија-простор-волумен, мобили-покретне скулптуре-вајање-различити материјали” у оквиру наставног предмета ликовна култура. Након понављања предходно обрађених садржаја и применом различитих врста прибора и материјала за цртање и сликање, обрађена је тема “Простор - простор у ужем смислу и сликарски простор”

Простор је све оно што нас окружује. Он садржи сав познат и непознат, видљив и невидљив свет.

У ужем смислу, простор је удаљеност докле досеже поглед са представама облика- предмета и живих бића.

Сликарски простор настаје комбиновањем ( слагањем) различитих елемената. Може бити:

- дводимензионални ( папир, тканина,зид...)

- тродимензионални ( скулптуре, грађевине...)

Након ПП презентације на којима су представљени примери тродимензионалног простора: бисте, коњаници, фонтане, мобилне скулптуре, као примере неправилног волумена у простору, ученицима је задата слободна тема. Вајали су глином или глинамолом, где се у току рада водило рачуна о вајању предмета из једног комада и обраћала нарочита пажња на равнотежу предмета у простору. Начин и техника вајања је била веома успешна, а продукти рада су остварили постављене циљеве часа.

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

9273817