Пројектна настава у 3. разреду

“Чувајмо наше птице”

Ученици 3/1 и 3/2 разреда, су са својим учитељицама: Снежаном Ломигора и Наташом Буљугић и уз подршку својих родитеља, реализовали још једну пројектну активност која се односи на упознавање и заштиту птица станарица, из њиховог окружења.

Тема пројекта је упознавање птица које живе у окружењу, усвајање знања о значају птица за околину, спровођење акције храњења и појења птица у  зимском периоду.

Дужина трајања пројекта је јануар и фебруар месец.

Време реализације је током дана.

Исходи који су остварени су да је ученик у стању да препозна и разликује птице које живе у његовом окружењу и разуме значај заштите птица.

У сарадњи са осталим ученицима,спровео је акцију храњења и појења птица у зимском периоду.

Анализира и вреднује своја постигнућа и представља, промовише ефекте пројектних активности.

Кроз пројектне активности посматрања и уочавања проблема, ученици су:

- пратили су и бележити услове у којима живе птице у окружењу;

- уочавали проблема храњења и појења птица станарица у зимском периоду;

- анализирали проблеме;

- разговарали о проблемима.

Размишљали су и предлагали решења о начину решавања проблема и планирању спровођење акције ( динамика, сарадња, припрема материјала);

Кренули су у акцију и учествовали у вођеним активностима ( Израда хранилица за птице). Пратили су и бележили активности и анализирали резултате.

Своја сазнања су поделили и послали поруку презентацијом радова и

евалуацијом.

Продукти пројекта су дечији ликовни и литерарни радови- „Наше птице“

и постер презентација „Наше птице“, као и хранилице за птице од рециклираних материјала.

Улога ИКТа је и овог пута била у виду презентовања пројектних активности на сајту школе.

Вредновање пројекта је извршено употребом инструмената: табела за ученике (процена личног задовољства реализованим активностима) и инструмента за вредновање квалитета рада: наставника и родитеља.

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8093501