Иновативни и угледни час корелације биологије, хемије и грађанског васпитања

-Утицај загађивача на животну средину и еколошка права-

 

 У  четвртак  27.5.2021. одржан је иновативни и угледни час корелације биологије, хемије и грађанског васпитања са ученицима 8-1 на тему загађујућих материја и заштите животне средине. Час је осмишљен тако да у реализацији учествују ученици који су присутни на часу и ученици 8-1 који тог дана прате наставу онлајн. Ови ученици  су се укључили на час путем Гугл састанка. Час су осмислисле и одржале наставнице: Ануца Славковић (биологија), Олгица Петковић(грађанско васпитање) и Ана Ритопечки(хемија).

У уводном делу часа ученици су се подсетили извора и механизма загађења животне средине, последица загађења и мера заштите, као и еколошких права. У овом делу часа повезано је  знање биологије и хемије. Ученици су потом поновили права дискусије и начин доношења одлука на локалном нивоу. На овај начин су повезана  знања биологије и хемије са знањима стеченим на часовима грађанског васпитања.

У главном делу часа ученици су извлачили своју улогу у радионици: локално становништво и становништво региона, Савез еколога и Регионални туристички савез, локално политичко руководство и представници Владе. Ученицима су дате инструкције за рад и чињенице о изградњи цементаре. Задатак је био да се осмисле  аргументи ЗА  и ПРОТИВ изградње цементаре. У другом делу часа формиране су две експертске групе ученика састављене од свих поменутих заинтересованих страна  и свака група је донела своју ОДЛУКУ  о изградњи поменуте цементаре.

У завршном делу часа су ученици образлагали своју одлуку.

Све време су се путем гугл мита у рад група били укључивали и ученици од куће.

Наши циљеви били су: промена става и угла гледања на проблем равнотеже у природи и учења процеса доношења одлуке, посебно у ситуацијама где се сударају интереси различитих група.

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8819714