“Шта детету треба да расте до неба!?”.

Дечија недеља, највећа национална манифестација за заштиту и промоцију дечјих права је пред вратима, а ове године се одржава под слоганом “Шта детету треба да расте до неба!?”.

Разговарајмо са децом, али и између себе, шта све можемо да урадимо да унапредимо њихов живот и заједно радимо на томе!

Да би деца живела у подстицајном и сигурном окружењу у коме могу да остваре максимум својих потенцијала, у атмосфери пуног поштовања дечијих права, неопходно је да сви друштвени актери раде заједно на подршци породици и родитељству, укључујући алтернативне облике, чиме се обезбеђује достојанствен живот и подстицај породици и деци која у њој одрастају. Стога ће ове године, Дечија недеља бити обележена под слоганом: ШТА ДЕТЕТУ ТРЕБА ДА РАСТЕ ДО НЕБА!? Дечија недеља је најрадоснија седмица у години јер се у њој реализује Дечија недеља – највећа национална манифестација за децу. Одржава се сваког октобра у циљу уједињења свих релевантних друштвених актера ради континуираног побољшања положаја детета у Републици Србији. Једна од највећих вредности Дечије недеље јесте пуно учешће деце у свим програмима који је прате и у којима деца имају прилику да искажу своје ставове, мишљења, укажу на проблеме, као и да покажу своја знања, таленте и вештине. Подстицањем пуног учешћа деце у друштвени живот, сензибилише се јавност о потреби пружања једнаких шанси за свако дете. Остваривање њиховог пуног потенцијала у складу са годинама живота и зрелошћу, важан је део одрастања. Дечија недеља се одржава под покровитељством Министарства за бригу о породици и демографију, а препознају је и обележавају све релевантне институције образовања и културе, социјалне и здравствене заштите. Симбол је успешне сарадње државе, цивилних и струковних организација, привреде, као и угледних појединаца посвећених деци у заштити дечијих права. Дечија недељa има изузетно дугу и успешну традицију – на овим просторима се обележава од 1934. године, од 1987. године је на предлог организације Пријатељи деце Србије уведена у Закон о друштвеној бризи о деци. Oд 2018. године се налази у Закону о финансијској подршци породица са децом, а своју мисију увек изнова прилагођава актуелним потребама деце и младих - указујући на стварни положај детета и младих у друштву и важна питања у овој области, скрећући пажњу на дете као носиоца права да одраста у што бољим условима, како у породици, тако у локалној заједници и друштву у целини. Избором најактуелнијих тема Дечија недеља континуирано доприноси даљем развоју савременог националног система за промоцију и заштиту дечијих права. Она подстиче унапређење положаја детета у нашем друштву кроз даљи развој свих услова, и пружање финансијске, социјалне, здравствене, културне и образовне подршке за остварење ових циљева. Она је и прилика да се укаже на постигнуте резултате, али и на изазове у области промоције и заштите дечјих права у Републици Србији. Брига о деци постиже се и бригом о родитељству, укључујући алтернативне облике и омогућава се кроз програме интегрисаних услуга подршке родитељству и раном развоју деце у области здравства, образовања и социјалне заштите. Ове услуге је потребно константно унапређивати, у корист побољшања положаја сваког детета у нашем друштву. Дечија недеља, као највећа национална манифестација за заштиту и промоцију дечјих права идеална је прилика да се говори о резултатима као и изазовима у овој области. Циљеви Дечије недеље су: – скретање пажње најшире јавности на права и потребе деце; – указивање на одговорност коју породица, школа, држава и њене институције имају у заштити деце, и остваривању њихових права; – презентација до сада постигнутих резултата; – указивање на примере добре праксе и проблеме у остваривању права деце; – подстицање интерсекторске сарадње у стварању услова за поштовање права, и оптимални развој сваког детета; – промоција активног учешћа деце у доношењу одлука које се њих тичу; – покретање иницијатива и нових акција које доприносе побољшању положаја деце у Републици Србији, и остваривању њихових права. Програмске активности, циљеви и теме Дечије недеље почивају на релевантним међународним и националним документима и прописима, као и задацима у процесу придруживања Европској унији. Дечија недеља се реализује у свим срединама, на републичком и локалном нивоу, уз пуно учешће деце и младих. Конвенција о правима детета Уједињених нација (УН) је основни документ за планирање и реализацију активности у току Дечије недеље. Усвојена је 1989, а ступила на снагу 1990. године. Генерална скупштине УН 2002. године, усвојила је и завршни документ ,,Свет по мери деце”, који је дао јасне смернице за признавање, заштиту и промовисање права детета, као и развој услова за за њихово остваривање и заштиту. Породичним законом у национални правни оквир уграђени су главни принципи Конвенције, и то: право на живот, опстанак и развој, најбољи интерес детета, право на партиципацију и право на недискриминацију. Савет за права детета, као једно од саветодавних тела Владе, активан је од 2002. године. Општи протокол за заштиту деце од злостављања и занемаривања Влада је донела 2005. године. Уследили су документи који доприносе социјалној и образовној инклузији све деце, унапређују доступност и квалитет образовања, уз посебну пажњу усмереној ка деци из осетљивих група. Одбор за права детета као посебно радно тело Народне скупштине РС делује од 2012. године. У 2018. години почео је да се примењује нови Закон о финансијској под- ршци породица са децом. У 2020. години усвојена је Стратегија за превенцију и заштиту деце од насиља од 2020. до 2023. са припадајућим Акционим планом. Почетком 2022. године Влада РС усвојила је нови Општи протокол за заштиту деце од насиља, који је такођe механизам заштите деце од насиља. Неопходно је хитно приступити изради нове националне стратегије у области права детета, јер је Национални план акције за децу престао да важи 2015. године, а усвајање Закона о правима детета и Заштитнику права детета, донело би усаглашавање постојећих законских текстова са ратификованим међународним уговорима и обезбедило би независни механизам за промовисање, унапређивање, контролу и координацију остваривања права детета у Србији. И ове године Дечија недеља ће промовисати важност примене свих постојећих механизама за квалитетно и здраво одрастање деце у различитим околностима, као и рада на недостајућој легислативи у овој области. Програм активности за време трајања Дечије недеље у 2022. години Министарство за бригу о породици и демографију реализује у сарадњи са организацијом Пријатељи деце Србије и мрежом организација Пријатеља деце на територији целе Републике Србије, уз подршку свих осталих друштвених актера у овој области. Програм и промотивни материјал Дечије недеље доставља се министарствима, школама и предшколским установама, као и градоначелницима и председницима општина у Србији, уз позив да у складу са Римском декларацијом Градоначелници заштитници деце, у својим заједницама допринесу разноликости и богатству садржаја, као и општој видљивости ефеката Дечије недеље.

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8952731