Стручно усавршавање

28. децембра 2022.године , у ОШ “Десанка Максимовић” у Ковину, организован је семинар под називом "Кахоот! – учење на длану, и нетачно је тачно" ( К2, П1 ) Циљ семинара је оспособљавање наставника да самостално креирају и примењују наставне активности базиране на КАХУ алатима у циљу развоја критичког мишљења и такмичарског духа код ученика.

Специфични циљеви су:

  • Оспослјавање наставника за самостално креирање и примену активности израдом упитника, дискусија и анкета на КАХУ платформи;
  • оспособљавање наставника да анализирају добијене резултате и статистику, у циљу праћења напретка појединих ученика или целог одељења, компарације успеха различитих одељеља током исте школске године или код различитих генерација;
  • подстицање наставника за употребу савремених информационо-комуникационих технологија у циљу повећања мотивације ученика за учење;ос
  • оспособљавање наставника за примену нових метода у циљу повећања активности ученика на часу, самосталности у одлучивању и такмичарског духа код ученика.

Реализатори семинара били су Братислав Илић и Данко Данковић.

Наташа Буљугић

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

9273915