Тематски дан “Моја школа је мој други дом” и “ Правила понашања”

 У нову школску годину, све васпитно образовне установе у Србији, ушле су са Смерницама Министарства просвете, које је дало предлоге реализације ВО рада кроз Тематске дане. Заједнички циљ Смерница jе организација активности чијом ће се реализацијом и активним укључивањем ученика допринети првенствено развоју позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивању односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости. Директор, наставници, стручни сарадници и родитељи, односно други законски заступници, одговорни су за остваривање ових циљева, којима се обезбеђују безбедно и подстицајно окружење за учење и развој свих чланова школске заједнице.

Тематско планирање – тематски дани, посебно прва тематска недеља, ће подразумевати интерактивне методе рада, остваривање наставе кроз различите приступе (интегративна, амбијентална, пројектна настава и друго), међупредметно повезивање без ограничења трајања часа појединих предмета, а све уз уважавање индивидуалних карактеристика и могућности сваког ученика.

Први Тематски дан ученика млађих разреда, је у ОШ “Десанка Максимовић” одржан на тему: “ Моја школа је мој други дом” и “ Правила понашања”. Кроз сваки реализован час прожимали су се и циљеви и препоруке Смерница, које, за носиоце ВО рада, представљају уобичајени и свакодневни рад. Професија учитеља и наставника није само професија, већ и живот који младим нараштајима удахњује веома одговорно и предано! Наставни садржаји, реализујући се према Плану наставе и учења, у континуитету, остварују бројне васпитне циљеве једнако важне за развој детета, као и образовне!

Активности које се реализују су занимљиве јер им динамику у томе даје комбиновање различитих метода и облика рада као и средства која се у том раду користе, као и  међупредметно повезивање садржаја. Најбитније и најважније је то да свако дете може да изрази свој максимални потенцијал и на крају буде задовољно и срећно постигнутим резултатом. Данашњи дан у 4/2 и 3/2 разреду, био је посвећен изради Одељенских правила понашања у школи; у 3/1 су ученици на часу физичког играли омиљену игру и изводили занимљиве покрете, на математици показали да није тешко када се ради у друштву другара, на грађанском се израђивао распоред у боји, а у међувремену су се играле игре прстима и концентрације. Ученици 2/2 су на првом часу српског језика, упутили поздрав школи и научили да певају песму “Песма за школу” Добрице Ерића, чије нас речи подсећају да је “школа свитање живота”, а затим су се, коришћењем дигиталног уџбеника и решавањем задатака, подсетили значења пословице “ Лепа реч и гвоздена врата отвара” и на часу СОНа одглумили примере из свакодневног школског живота и врсти комуникације међу вршњацима. Подсетили су се и правила понашања у школи, разговором и решавањем задатака у дигиталном уџбенику...Током часа математике, мотивација за рад била је решавање ребуса, а затим израда задатака. Добијањем тачних резултата, који значе одређено слово азбуке, именовали су назив своје школе, а затим урадили “ Личну карту школе”. Писали су колико је ђака у њој, од када постоји, ко је директор, психолог, а затим је нацртали. Папир са личном картом школе, залепљен је у свесци. На часу грађанског васпитања направљен је плакат са Одељенским правилима!

Тематских дана ће бити још много, изазова у учењу и напредовању, такође и све у циљу развоја позитивних људских вредности код ученика, као и унапређивање односа заснованих на међусобном поштовању, сарадњи и солидарности уз уважавање различитости!


Тематски дан 2: Разумевање и прихватање различитости


Тематски дан 3: Другарство

2/2 одељење

 3/1 одељење

3/2 одељење

4/1 одељење

4/2 одељење

Виши разреди


Тематски дан 4: Бонтон лепог понашања

4/1 одељење

Виши разреди


Тематски дан 5: Спортско понашање у игри и навијању

4/1 одељење


Наташа Буљугић

ПР ОШ “ Десанка Максимовић” Ковин

<< Nazad 

 

Корисни линкови

logo2

8820246